Kip

Joke van der Kaa kijkt om het hoekje van de deur van het slachthuis. “Welkom! We zijn al bezig, maar als jullie even omlopen liggen daar de overalls klaar”. We lopen naar de kleedkamer, trekken onze klaargelegde witte pakken en plastic omschoenen aan en doen netjes onze haarnetjes op. 

We komen binnen in de slachterij, waar grote plastic bakken staan met ruim 50 levende kippen. Daarnaast een carrousel met trechters, een spoelbak met 4 dode kippen en een slachtbank.

Lees meer over ons project in ons boek Slachtpaspoort.